Spolek telčských velocipedistů vstupuje do 11. roku své činnosti

Vzhledem k tomu, že náš průměrný věk, který byl v době založení Spolku mladší důchodový, se posunul do věku, kdy důchodci obouvají papuče a u televize pocucávají urologický čaj, se mění i naše cyklistické chutě a možnosti.
Máme však stále plány, jak oživit letošní sezonu.

Vzhledem k výše uvedeným věkovým možnostem nemáme v plánu mnoho vyjížděk, ale ustálil se projekt, kdy dámy pořádají retro módní přehlídky, doprovází Swing trio a zbývající pánové zdobí na velocipedech.

V tomto duchu hodláme pokračovat, samozřejmě všechny síly napneme k pořádání Veteránské revue, kterou jsme naplánovali na sobotu 6. května 2017.

Budeme ji letos pořádat netradičně, takže návštěvníci se již mohou těšit.

V plánu máme i výpravy na akce, pořádané kluby sdruženými v OČÚJV, budou li v konány v blízkém dosahu a tudíž dojezdových a časových možnostech našich stárnoucích tělesných schránek.